Elk kind verdient respect en toont dit via zijn gedrag!