De vrije wil en vrije keuze behoeden je voor onderdrukking.

De vrije wil en vrije keuze brengt je weer tot wie jij bent. Het helpt om los te komen van maatschappelijke druk en het behoedt je van onderdrukking, zowel vanuit de positie van slachtoffer als van dader. Want laat 1 ding duidelijk zijn dat we allemaal slachtoffer en tegelijkertijd dader zijn in deze onderdrukking.


Iedere mens is geboren met een vrije wil en heeft dus de vrije keuze in oneindig veel mogelijkheden.

Al sinds mensheugenis probeert “men” deze vrije wil te onderdrukking en dit over heel de wereld.

Volgende beweegreden ligt aan de basis en dat is angst.

Vandaaruit vertrekken allerlei andere redenen en acties.

In de volksmond zegt men dat angst nooit een goede raadgever is, nochtans is heel ons wereldbeleid gebaseerd op angst. Namelijk de angst om te sterven.

Deze coronatijd legt dit mooi bloot. We willen ten allen tijde onszelf en de anderen behoeden van de dood.

Een paradoxaal gegeven is dat je uit vrije wil in angst wil leven en daardoor je vrije keuzes in het veld van oneindige mogelijkheden reduceert tot de weinig mogelijkheden die angst je toefluistert. Eén van die weinige mogelijkheden is niet meer vertrouwen in jezelf, waardoor je verzeilt geraakt in de massa-angst.

Op elk ogenblik heb je de vrije wil en keuze om hieruit te stappen. En te vertrouwen in jezelf waardoor je je niet meer laat meeslepen door jouw angst en die van de andere.

Een specifiek voorval heeft me geleid tot deze vaststelling:

Voor de 2de keer op een maand tijd moest ik met mijn dochter naar het triagecentrum om haar te laten testen op COVID-19. Tweemaal stond ik in een enorme file.

En 2 maal was mijn lichaam niet in staat om een toiletbezoek te vermijden. De eerste keer stond ik kort bij de ingang van het ziekenhuis, waardoor ik even mijn auto kon verlaten en snel naar de wc holde. Toen ik weer in mijn auto zat, was de file amper opgeschoven.

Adrenaline door heel mijn lijf!

Een tweede keer stond ik na anderhalf uur aanschuiven nog steeds op de openbare weg en was de ingang van het ziekenhuis nog ver van mij verwijderd. Ik stond voor een hartverscheurende keuze. Of ik verlaat mijn auto op de openbare weg, loop me de benen van onder mijn lijf naar de toiletten in het ziekenhuis, of ik verlaat de file en mijn dochter kan niet getest worden, want de openingsuren waren tussen negen en twaalf of ik doe in mijn broek. Dat waren mijn drie opties in angst.

Terwijl je deze gebeurtenis leest, heb je ongetwijfeld allerlei gedachten door je hoofd voelen flitsen. Bij elk van deze gedachte heb je de vrije wil om je te laten leiden door deze gedachte. Of je hebt de vrije wil om niet-oordelend verder te lezen.

Al deze flitsende oordelende gedachten wakkeren jouw en mijn angst op.

En dit zie je mooi weerspiegeld in de maatschappij, met alle gevolgen van dien.

Vanuit de angst om de dood nemen we beslissingen die ons steeds verder verwijderen van onze vrije wil en keuze. En dit kan je toepassen op elk thema van je leven.

Ik moet absoluut een huis kopen, want anders zal ik nooit zeker zijn van een woonplek en zal ik met een klein pensioen huur moeten betalen. Ik zal in armoede verzeilt geraken en zal me niet meer kunnen voorzien in mijn levensbehoeften. En dus zal ik sterven.

Ik moet hard werken om in mijn levensbehoeften te voorzien, en als je een gezin hebt, in de levensbehoeftes van mijn kinderen. Als ik dit niet doe, dan ga ik niet kunnen betalen voor een dak boven mijn hoofd en eten; en belanden mijn kinderen en ik in het beste geval onder een brug, en komen we om van de honger en de kou.

Er mogen geen vluchtelingen in ons land blijven, er gaat veel geld naar migratiebeleid, bovendien is er al geen werk meer voor iedereen, laat staan dat ook zij nog eens ons werk afpakken. Daardoor zal ik geen werk vinden, me niet meer kunnen voorzien in mijn levensbehoeften en dan ga ik dood.

Er gaat veel geld naar gezondheidszorg, dus alle zieken mogen niet meer ziek zijn. En ik mag dus niet ziek worden en als ik het toch ben, blijf ik hard werken. Ik wil in mijn levensonderhoud kunnen blijven voorzien, want als iedereen ziek blijft zal het geld opgeraken, zal ons systeem ineenzakken en zullen we allemaal sterven van de honger.

Stuk voor stuk zijn dit voorbeelden van gedachten die collectief ons brein bezoedelen. Waardoor we blijven vasthangen in een beleid van tekort en dus gebaseerd op angst. En dus een beleid met zeer beperkte mogelijkheden.

Een beleid van vrije wil en vrije keuze is een beleid waar men in de eerste plaats vertrouwt op zichzelf, zodat men ook kan vertrouwen op de andere. In een angstbeleid gaan we over op de waanzin en de hoogmoed van de andere onder controle willen houden.

In een beleid van vrije wil en keuze gaan we over op voelen wat ik nodig heb. Daarin je eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Je weegt continu af of de keuze die je maakt de juiste is. Je gaat continu voelen met je lichaam welke keuze je kan maken. En je bent niet meer bezig met de andere te controleren. Je gaat er van uit dat iedereen geboren is met een vrije wil en dus verbinding kan maken met zichzelf om te kiezen voor het beste van zichzelf.

Je vrije wil nodigt je continu uit om jezelf graag te zien en dus alleen maar te kiezen voor het beste. Voor jou en de andere. Vanuit liefde voor de mensheid en de natuur. In verbinding met elkaar. Angst is gebaseerd op egoïsme, ook al denk je dat je actie onderneemt vanuit een gemeenschappelijk goed. Want de actie vertrekt vanuit de andere en zo leg je de focus op de andere.

Terwijl vrije wil vertrekt vanuit zelfliefde en liefde voor de andere.

Hoe meer mensen terug kiezen voor de vrije wil, hoe meer mensen gaan voelen wat ze nodig hebben en daarin hun verantwoordelijkheden zullen nemen. De zelfliefde groeit waardoor die zal overlopen in liefde voor de andere. Want als je vrije wil leidt tot een zodanige liefde voor jezelf dat je zoveel respect geeft voor je lichaam en geest, en iedereen doet dit voor zich, dan is er geen reden meer voor oorlogen en wanbeleid.

Oh ja, nog even naar mijn ervaring in de file op weg naar het triagecentrum. Ik heb een totaal andere keuze kunnen maken. Een beetje verder in de file stond het vriendje van mijn dochter ook aan te schuiven. Iemand uit haar bubbel. Zij is bij hem in de auto gestapt en ik ben naar huis gereden om de zaligste plas van mijn leven waardig te kunnen laten stromen.

Want als je voor vrije wil kiest, komt er altijd een oplossing dat bij je past.

Veel liefs,

Ellena

34 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Daar ging ze, in COMPLETE weerstand. Mijn dochter. Een fantastische dochter waar elke ouder van droomt. Goede resultaten op school. Plichtbewust. Het hart op de juiste plaats. Geen weerwoord. Op tijd